Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και, όση εμπειρία και αν διαθέτουν σε αυτό το θέμα οι εισηγητές, το υλικό στο παρόν δεν συνιστά επαγγελματική συμβουλή. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν αντιπροσωπεύουν την άποψη των εισηγητών την ημερομηνία δημοσίευσης του κάθε κομμάτιου του περιεχομένου. Λόγω του ρυθμού με τον οποίο οι συνθήκες μεταβάλλονται, οι εισηγητές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν και να αναβαθμίσουν τη γνώμη τους με βάση τις νέες συνθήκες. Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά το καλυπτόμενο θέμα. Το επισκέπτεστε με την προϋπόθεση ότι οι εισηγητές δεν ασχολούνται με την παροχή νομικών, λογιστικών, ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών.

Αν νομική συμβουλή ή άλλη επαγγελματική βοήθεια κριθεί απαραίτητη, οι υπηρεσίες ενός επαγγελματία πρέπει να επιδιωχθούν. Πληροφορούμε τον αναγνώστη ότι πρέπει να συμβουλευτεί έναν κατάλληλα ειδικευμένο επαγγελματία πριν απο κάθε επιχειρηματική απόφαση.

ΚΕΡΔΗ

Τα ατομικά σας αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα δικά μας όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που σας παρέχουμε. Το MiM.gr δεν προσφέρει καμία εγγύηση σίγουρων κερδών όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που σας παρέχει.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πολλά άρθρα, ιδέες ή συμβουλές εντός του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να εμπεριέχουν οικονομικό κίνδυνο. To MiM.gr δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν οικονομικές απώλειες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στις σελίδες του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το MiM.gr δεν θα διαμοιράσει, πωλήσει ή ενοικιάσει σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία που του παρέχετε κατα την εγγραφή σας ή κατα την οποιαδήποτε μεταξύ σας συναλλαγή και θα προστατέψει τα προσωπικά σας στοιχεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Το MiM.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή διαφημιστικά προς τρίτους διαδικτυακούς τόπους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το MiM.gr δεν είναι υπεύθυνο για i) τη διάθεση, την εγκυρότητα ή την ακρίβεια αυτών των ιστοσελίδων, ή ii) το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι ή τα διαφημιστικά προς τέτοιες ιστοσελίδες δεν υπονοούν καμία έγκριση από το MiM.gr των εν λόγω ιστοσελίδων ή του περιεχόμενου, των προϊόντων, ή των υπηρεσιών που διατίθενται από τις εν λόγω ιστοσελίδες. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των εν λόγω ιστοσελίδων.

ΗΛΙΚΙΑ

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες ή τα προιόντα που περιέχει ή αναφέρει το MiM.gr απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.